Infrastructura

Infrastructura de transport

Dezvoltarea infrastructurii urbane şi diversificarea portofoliului de servicii publice reprezintă condiţii necesare şi priorităţi esenţiale pentru dezvoltarea durabilă a comunei Ţibana în cadrul acestora dezvoltarea infrastructurii de transport şi a dotărilor aferente şi diversificarea serviciilor sociale fiind una din principalele nevoi identificate.

Având în vedere importanţa acestor priorităţi pentru atingerea obiectivelor locale şi corelaţia acestora cu celelate priorităţi locale: creşterea atractivităţii pentru investitori, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, conservarea factorilor de mediu, creşterea accesibilităţii zonei şi imbunătăţirea conectivităţii cu principalele rute de transport din regiune, dezvoltarea turismului, dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi învăţâmânt este necesară abordare integrată a acestor priorităţi astfel încât rezolvarea acestora să contribuie şi la crearea premizelor îndeplinirii obiectivelor propuse în cadrul celorlalte priorităţi.

 • Crearea unei infrastructuri rutiere moderne printr-o abordare integrată: reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei stradale, crearea de locuri de parcare, realizarea amenajărilor pentru circulaţia pietonilor şi a persoanelor cu handicap: trotuare, pasajele pietonale, treceri pentru pietoni,
 • Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea circulaţiei prin introducerea mijloacelor moderne de gestiune a traficului: sisteme de monitorizare a traficului, semafoare, piste speciale pentru biciclisţi, culoarelor amenajte şi a rutelor alternative pentru circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, etc.;
 • Imbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea unei infrastructuri rutiere regionale care să asigure conexiuni rapide între comuna Tibana şi celelalte localităţi .

 

Alimentarea cu energie electrică. Iluminat public.

 • Creşterea siguranţei publice prin extinderea reţelei de iluminat public în paralel cu scăderea costurilor de operare prin eficientizarea acestuia;
 • Acoperirea completă a teritoriului comunei cu servicii de furnizare a energiei electrice prin extinderea capacităţii şi a lungimii reţelor de alimentare;
 • Reorientarea spre sisteme nepoluante şi regenerabile de producere şi utilizare a energiei electrice - parteneriate sau investitii private;
 • Punerea în valoare a potenţialului turistic şi cultural al comunei prin introducerea iluminatului ornamental şi arhitectural;
 • Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate


Reţele de gaz natural

 • Aducerea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în întreaga comuna;
 • Colerarea capacităţilor de transport şi furnizare a gazelor naturale cu nevoile prezente şi viitoare de dezvoltare ale zonei;
 • Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate.