Viceprimar

Atributii Viceprimar

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor

contractuale,

b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare

pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,

c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,

d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi

ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,

e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei

sau al oraşului,

f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor

administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe

g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru

asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi

pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.