Hotarari CL

2022

HC 23 - Aprobare regulament tichete de vacanta 2022

HC 26 - Aprobare completare și actualizarea inventarului bunurilor

HCL 01 -Organigrama si Stat

HCL 03 -planul de achizitii

HCL 07 -declasare a unui sector de drum

HCL 15 - Alegere presedinte sedinta

HCL 21 - Aprobare indicatori indic teh-ec grup sanit Alexeni 

HCL 22 - Alegere presedinte sedinta

HCL 25 - privind-insusirea-raportului-CURTEA-DE-CONTURI

HCL-02-stabilirea salariului de bază

HCL-04-Plan-actiuni-VMG-2022

HCL-05 -masuri privind venitul minim

HCL-06 -masuri privind venitul minim

HCL-08- Aprobare și însușire D.P. comuna 2021

HCL-09- Aprobare executie conturi 2021

HCL-10-Stabilirea cuantumului  chiriei pentru terenurile si pasunile  închiriate

HCL-11- Aprobare buget local 2022

HCL-12- Aprobare contractare servicii de proiectare modernizare drumuri Țibana

HCL-13- Aprobare contractare servicii de proiectare reparatie scoala

HCL-14- Aprobare Regulament , norme de gospodarire comunala

HCL-16- Aprobare contractare servicii de consultanta si SF-iluminat in Țibana

HCL-17- Aprobarea contractarii serviciilor de consultanta si SF pt piste de biciclete in Țibana

HCL-18- Stabilire preț apa potabila consumatori Țibana

HCL-19- Aprobarea contractarii serviciilor de întabulare drumuri in com. Țibana

HCL-20- Aprobarea transformare post reg agricol com. Țibana

HCL-27 - Aprobarea transformare post reg agricol com. Țibana

 

 

HCL nr. 10 - 15, emise în luna feb. -2

HCL nr. 8-9 din luna februarie

Proces verbal al sedintei din ianuarie

Hotarare nr 11 privind aprobarea bugetului local al comunei Tibana pe anul 2022

Adresa inaintare HCL Tibana nr. 1-7

HCL nr. 1 - 7 din luna ianuarie

Materiale prin care a fost convocata sedinta

Proces verbal sedinta decembrie

 

2021

 

Adresa înaintare HCLȚibana nr. 60-66
Documente de convocare a sedintei
HCL. nr. 60-66 aprobate ]n sedinta din data de 16.12.2021
Materiale care au stat la baza emiterii hotararilor nr. 60-66
Proces verbal al sedintei din 8.11.2021
Rapoartele comisiilor de specialitate

 

Rapoarte comisii extr. oct
Proces verbal ședinta septembrie
Hcl 49 si 50 aprobate in șed extr oct
Documente convocare sed. extr. oct
Documente care au stat la baza Hcl 49 si 50 aprobate in șed ext
Adesa înaintare ședință extr. oct.
Hotarari ale Consiliului Local Țibana
REFERAT Buget suplim.Tibana 16.09.2021
Hotarari CL luna August nr 39-43 

 

Referate și expuneri de motive la hcl 39-43
Hotararea nr 43/26.08.2021
Proiect de hotarare nr 5468/01.07.2021
Adresa Hotarari luna Mai
Sedinta CL luna Mai
HCL NR.26 din 26.05. 2021
Referat din 20.04. 2021
HCL nr.16 din 25.03. 2021
HCL nr.15 din 25.03. 2021
HCL nr.1-4 din 25.02. 2021
Anexa 1 la HCL nr.1 din 20.01. 2021

 

2020

HCL nr.53-57 din 23.12. 2020
HCL nr 49-52 din 30.11. 2020
HCL  din 13.11. 2020
HCL nr. 43-44 din 31.08. 2020
HCL nr. 38-42 din 06.08. 2020
HCL nr. 35-37 din 06.07. 2020
HCL nr. 30-34 din 25.06. 2020
HCL din 20.05. 2020
HCL nr. 22-27 din 30.04. 2020
HCL nr. 10 din 28.02. 2020

 

 

2019

HCL nr. 3 din 31.01.2019
HCL nr. 1 din 31.01.2019
HCL nr. 10 din 14.02.2019
HCL nr. 11 din 29.03.2019
HCL nr. 12 din 29.03.2019
HCL nr. 13 din 29.03.2019
HCL nr. 14 din 29.03.2019
HCL nr. 16 din 29.03.2019
HCL nr. 17 din 29.03.2019
HCL nr. 18 din 29.03.2019
HCL nr. 19 din 12.03.2019
HCL nr. 20 din 12.04.2019
HCL nr. 21 din 21.04.2019
HCL nr. 22 din 12.04.2019
HCL nr. 23 din 25.04.2019
HCL nr. 24 din 25.04.2019
HCL nr. 25 din 25.04.2019
HCL nr. 26 din 30.05.2019
HCL nr. 27 din 30.05.2019
HCL nr. 29 din 30.05.2019
HCL nr. 30 din 30.05.2019
HCL nr. 31 din 30.05.2019
HCL nr. 32 din 30.05.2019
HCL nr. 33 din 30.05.2019
HCL nr. 34 din 30.05.2019
HCL nr. 35 din 30.05.2019
HCL nr. 36 din 30.04.2019
HCL nr. 37 din 27.06.2019
HCL nr. 38 din 27.06.2019
HCL nr. 39 din 27.06.2019 
HCL nr. 40 din 27.06.2019
HCL nr. 41 din 27.06.2019
HCL nr. 42 din 27.06.2019
HCL nr. 43 din 25.07.2019
HCL nr. 46 din 25.07.2019
HCL nr. 47 din 25.07.2019
HCL nr. 48 din 25.07.2019
HCL nr. 49 din 25.07.2019
HCL nr. 5 din 31.01.2019
HCL nr. 50 din 29.08.2019
HCL nr. 51 din 29.08.2019
HCL nr. 52 din 29.08.2019
HCL nr. 53 din 29.08.2019
HCL nr. 56 din 29.08.2019
HCL nr. 57 din 29.08.2019 
HCL nr. 58 din 29.08.2019
HCL nr. 59 din 29.08.2019
HCL nr. 6 din 31.01.2019
HCL nr. 60 din 26.09.2019
HCL nr. 61 din 26.09.2019
HCL nr. 62 din 26.09.2019
HCL nr. 63 din 26.09.2019
HCL nr. 64 din 26.09.2019
HCL nr. 68 din 15.09.2019
HCL nr. 72 din 22.03.2019
HCL nr. 8 din 14.02.2019.
HCL nr. 83 din 24.11.2019
HCL nr. 9 din 14.02.2019
HCL nr. 25 din 25.04.2019