Cultura si Invatamant

Tradiţiile şi obiceiurile

Importanţa patrimoniului cultural şi istoric în dezvoltarea socio-economică a unei colectivităţi a determinat protejarea acestuia şi includerea acestuia ca parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local aşa cum este precizat şi în conţinutul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare
Pe actualul teritoriu administrativ al comunei Tibana au fost identificate numeroase urme ce se constituie în mărturii ale bogatei vieţi socio-economice desfăşurate aici de-a lungul îndelungatei sale existenţe.
Comuna deţine un patrimoniu cultural şi istoric de o mare valoare, multe din monumentele arhitecturale şi arheologice, ansamblurile şi siturile istorice identificate pe teritoriul comunei ar trebui cuprinse în Patrimoniul cultural naţional.
De asemenea patrimoniul immaterial este foarte bine reprezentat fiind moştenirea unei îdelungate şi bogate existenţe culturale şi o expresie a modului de viaţă şi a aspiraţiilor comunităţii. Cultura, tradiţiile şi obiceiurile reprezintă componentă importantă a vieţii comunei, acest domeniu contribuid în mod specific la creşterea gradului de atractivitate a satului.
Viaţa culturală a comunei este bogată în evenimente, unele având o tradiţie îndelungată,
Ca forme de manifestare întâlnim:

  • practici sociale, ritualuri şi evenimente festive;
  • cunoştinţe şi practici legate de natură şi univers;
  • artizanatul tradiţional ş.a.

Locuitorii comunei Tibana păstrându-şi identitatea culturală reprezentată prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri : sărbătoarea paştelui, strângerea recoltei, crăciunul, Anul Nou, etc.

Toate aceste valori trebuie protejate şi incluse în circuitul cultural . Pentru aceasta trebuie valorificat rolul parteneriatelor între administraţia locală şi societatea civilă, ONG-uri, care pot contribui semnificativ la conservarea şi crelterea vizibilităţii patrimoniului cultural. De asemenea trebuie reconsiderat rolul tradiţional al sectorului privat în domeniul patrimoniului cultural, acela de sponsor al proiectelor de conservare a patrimoniului.

 

Infrastructura culturală

Comuna Tibana deţine un 1 camin cultural si o sala de spectacole cu 100 de locuri.
Una din marile probleme cu care se confruntă locuitorii comunei este lipsa unui cadrul organizat şi starea necorespunzătoare a infrastructurii de manifestare a activităţilor culturale şi a tradiţiilor şi obiceiurilor locului: sala de spectacole nefiind dotata corespunzător, lipsa unui cinematograf, iar biblioteca comunală nu corespunde nivelului cerinţelor actuale.
Bibliotecă adăposteşte aproximativ 7400 de volume de carte. Pe lângă biblioteca comunală iubitorilor de carte le este pusă la dispoziţie şi reţeaua de biblioteci ce funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ fiecare avand ~ 6200 de volume.


Disfuncţionalităţi:

  • lipsa unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţilor culturale;
  • insuficienţa spaţiilor dedicate desfăşurării activităţilor culturale;
  • inexistenţa unui sistem informatizat în cadrul bibliotecilor;
  • lipsa unui cinematograf;
  • accesul populatiei la surse de internet in spatii publice.

Educaţie

Obiectivul fundamental al strategiei de dezvoltare durabilă este asigurarea pregătirii resurselor umane, factor principal al dezvoltării economice şi sociale şi asigurarea unui grad de cultură corespunzător pentru toţi cetăţenii.